Business Valuation Calculator

With our Business Valuation Calculator you will calculate value of any company based on its financial data, its future performance, industry and country of operations as well as market position. Our tool monitors global trading market and private transactions multiples on a constant basis.

START HERE ❱ Calculate Value of the Business

Equity Value - 100% shares
LEAVE YOUR EMAIL ➜ IF You want to GET the detailed business VALUATION

Calculator Valuation of the Business

How to use Business Valuation Calculator:

  • xxx

Preliminary Valuation

Wykorzystaj ją w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami Twojego biznesu. Poznaj kluczowe czynniki, które wypływają na wycenę Twojego przedsiębiorstwa

Key Valuation Drivers

Dokładna wycena przedsiębiorstwa jest skomplikowana i wielowymiarowa. W kalkulatorze zawarliśmy najważniejsze czynniki, które wpływają na wartość spółki i dadzą Ci przybliżoną wartość biznesu

Global Valuation Data

Na bieżąco zbieramy wyceny giełdowe spółek z różnych sektorów i na ich podstawie za darmo możesz wycenić swoją firmę.

Business Valuation Explained

Valuation of the business is very different than pricing it. If you are a buyer your main goal is to pay a lot less than the fair value of the company. If you are a seller, opposite applies, you aim to get a quote much higher than fair value of the business.